Aleš Ogoun

Curriculum vitae

                             

 akad.mal.  Aleš Ogoun

                            

    

3.1.1954    narozen v Praze

1969.73            gymnasium J.Nerudy

1974.76            SOŠV  Hollarovo nám.

1976.82              AVU  Praha, prof.Jan Smetana

1981          stáž na Královské akademii výtvarných umění, Antwerpy

1986.89             zakl.člen tzv.Aktivu mladých výtvarníků

1988.89              grafik samizdatu Lidové noviny

1989-91      spoluvedoucí Galerie mladých v Praze    

1991-96     člen Nového sdružení výtvarných umělců

od  2001     člen S.V.U.Mánes
2004          jmenován docentem na VŠVU Bratislava
 

pedagogická činnost

1993-97               vedoucí atelieru kresby a malby na VOŠ restaurování v Litomyšli  

2000-09      pedagog na  Katedře výtvarné kultury  PdF Univerzity Hradec Králové                 

2003-06,09-13,

                vedoucí atelieru výtvarné přípravy na Fakultě restaurování

                Univrzity Pardubice v Litomyšli
2010 - 11  vedoucí oboru Umění a řemesla, ARCHIP, Praha
od 2013     vedoucí atelieru malby na FDULS ZČU v Plzni

 

 

 

studijní a poznávací cesty:                       

 

Španělsko,Belgie,Holandsko,Rakousko,NDR,NSR,Polsko, SSSR,Maďarsko Rumunsko,Francie,Itálie, ,Turecko,Irák.

 

 

ilustrace:  1984-88  Večerní Praha

                 1996    P.Chudožilov,Kapři v kvetoucích trnkách,Paseka

realizace:    1986    domovní znamení, Zbraslav 469,um.kámen

                 1993    nástěnná malba, restaurace Paseka, Praha

                 1993    interier angl.salonku, hotel Olympik, Praha

                 1999    nástěnná maba, soukr.vila, Liberec

                 2000,2006   malba na skle, soukr.vila Ptice

                

  

              zastoupení :

                

                 Sbírky NG Praha, Ministerstvo kultury ČR,GASK Kutná Hora ,ČFVU, Muzeum a galerie Litomyšl,  Galerie města Turnov a soukr.sbírky v ČR a zahraničí.